Name Package Version Upstream Version Checks OK Checks Warning Checks Error CVE
gettext NA 0 1 2 0
jpeg NA 1 1 1 0
libegl NA 0 1 2 0
libgbm NA 0 1 2 0
libgl NA 0 1 2 0
libgles NA 0 1 2 0
libopencl NA 0 1 2 0
libopenmax NA 0 1 2 0
libopenvg NA 0 1 2 0
luainterpreter NA 1 0 2 0
mysql NA 1 1 1 0
openssl NA 1 1 1 0
powervr NA 0 1 2 0
skeleton NA 0 1 2 0
toolchain NA 1 1 1 0
toolchain-buildroot NA 2 0 1 0
udev NA 0 1 2 0
zlib NA 0 1 2 0

page rendered in 0.77860s